Cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Olsztynie
Cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Olsztynie
Przy ul. Baczewskiego w Olsztynie znajduje się pomnik poświęcony „Ofiarom terroru hitlerowskiego” wraz z kwaterą cmentarną. Napis na tablicy postawionej w 2015 głosi, że leżą tu szczątki ofiar zbrodni Niemców, m.in. z zakładu w Kortowie. Zadziwia, że postawiona niedawno tablica nadal wpisuje się w radziecką propagandę.
Cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Olsztynie
treść tablicy informacyjnej postawionej w 2015 przy cmentarzu Na zdjęciu: ściana pamięci na niewielkim Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Olsztynie (ul. Baczewskiego, za szpitalem MSWiA), źródło: własne.

Sprawa pomnika „Ofiarom terroru hitlerowskiego”.
Przy ul. Baczewskiego w Olsztynie znajduje się pomnik poświęcony „Ofiarom terroru hitlerowskiego” wraz z kwaterą. Umieszczona obok pomnika tablica informuje, że złożone są tu szczątki ofiar zamordowanych przez hitlerowców, m.in. ekshumowanych po wojnie pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kortowie oraz zwłoki innych pomordowanych różnych nacji, którzy zginęli w miejscach kaźni, takich jak obóz w Działdowie. Niestety wątpliwe jest by właśnie tu spoczęły ciała z kortowskiego cmentarza wielowyznaniowego, a już na pewno niemożliwe jest by pochowano tu ofiary zbrodniczej akcji „eutanazji”, gdyż te znalazły swoje miejsce spoczynku daleko poza granicami, tj. w Saksonii. Chyba, że autorzy opracowań, w których pojawiają się takie tezy mają na myśli ofiary nie akcji „T4”, lecz „Lange”. W takim wypadku nie można tego wykluczyć. Prawdopodobna jest również sytuacja, że złożono pod kwaterą szczątki z którejś z ekshumacji w latach 50. Wtedy, jak na ironię, leżą tu ofiary nie zbrodniczej, hitlerowskiej „eutanazji”, ale radzieckiego „wyzwolenia”. O ile można więc zrozumieć propagandowy napis na kwaterze „Wolność. Pokój. Socjalizm.”, który wpisuje się w narrację ukrywania sowieckich zbrodni, to całkowite zdziwienie budzi ustawiona tu w 2015 r., wspomniana już tablica informacyjna, wtórująca wymowie hasła wykutego na płytach kwatery. Mimo poruszania tego problemu w debacie publicznej, tablica z wątpliwym przekazem stoi przy kwaterze po dziś dzień. treść tablicy informacyjnej postawionej w 2015 przy cmentarzu
Na zdjęciu: postawiona w 2015 r. tablica stojąca przed kwaterą cmentarną, po lewej widoczne logo Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, które odpowiada za treść tablicy, źródło: własne.

Bibliografia
Mirosław Sochacki: „Przekłamanie na wojennym cmentarzu” relacja dla Radio Olsztyn z dnia 29 stycznia 2016 r.

Czytaj dalej