lista poparcia
Lista poparcia dla inicjatywy
My, niżej podpisani, popieramy inicjatywę utworzenia ścieżki edukacyjnej dotyczącej historii byłego zakładu leczniczo-opiekuńczego dla osób umysłowo chorych, położonego niegdyś na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z tablicami w kluczowych dla tej historii miejscach. 
lista poparcia
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ KRAJOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

1. Ryszard Galla
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Mniejszości Niemieckiej

2. Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3. Andrzej Abako
Starosta Powiatu Olsztyńskiego

4. Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

5. Zbigniew Kukuć
Radny Rady Powiatu Olsztyńskiego, Sołtys Naterek

6. Robert Szewczyk
Przewodniczący Rady Olsztyna, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

7. Ewa Monika Kaliszuk
Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna

8. Paweł Klonowski
Radny Olsztyna, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich “Wizja Lokalna Olsztyna”


PRZEDSTAWICIELE DUCHOWIEŃSTWA

9. abp. Józef Górzyński
Arcybiskup Metropolita Warmiński

10. bp. Paweł Hause
Biskup Mazurski, kościół ewangelicko-augsburski

11. ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
Dyrektor, Archiwariusz i Notariusz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, historyk

12. ks. kan. Andre Schmeier
rzymsko-katolicki duszpasterz Mniejszości Niemieckiej w Archidiecezji Warmińskiej

13. ks. kan. Mirosław Hulecki
proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Franciszka Serafickiego w Kortowie

14. ks. prot. Jarosław Jaszczuk
proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Olsztynie

15. ks. Łukasz Stachelek
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie, przewodniczący Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach


ŚRODOWISKO NAUKOWE

16. prof. dr hab. Bogusław Dybaś
dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, historyk

17. prof. dr hab. Norbert Kasparek
Dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie, członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego

18. prof. dr hab. Sławomir Buryła
przewodniczący Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski
Przewodniczący Komisji Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autor monografii poświęconej zagładzie chorych psychicznie.

20. dr hab. n. med. pułk. Stanisław Ilnicki
Członek Komisji Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

21. Grażyna Herczyńska
Sekretarz Komisji Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

22. lek. med. Filip Marcinowski
Członek Komisji Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

23. dr Jerzy Kiełbik
dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego

24. dr hab. Ryszard Tomkiewicz
pracownik naukowy Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, sekretarz Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego

25. dr Robert Syrwid
pracownik naukowy Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

26. dr Tomasz Wyżlic
pracownik naukowy Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

27. Piotr Bojarski
pracownik naukowy Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

28. prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Prezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, historyk, autor prac o historii Kortowa

29. dr Jan Chłosta
wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, autor artykułów poświęconych historii Kortowa

30. prof. dr hab. Janusz Jasiński
historyk, autor prac poświęconych historii Olsztyna, współzałożyciel Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego oraz Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach.

31. dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

32. dr hab. Irena Makarczyk
Dyrektor Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

33. prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

34. prof. dr hab. Mirosław Hoffmann
profesor Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, pracownik naukowy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

35. prof. dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka
profesor Wydziału Humanistycznego UWM, popularyzator historii i literatury regionu

36. prof. dr hab. Janusz Piechocki
profesor Wydziału Nauk Technicznych UWM, brat Stanisława Piechockiego, autora książki “Czyściec zwany Kortau”

37. dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dydaktyk i regionalista

38. dr Arkadiusz Koperkiewicz
archeolog, historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik badań archeologicznych pod Olsztynem

39. dr Magdalena Sacha
doktor Zakładu Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, autorka artykułu o pamięci w Kortowie

40. dr Robert Klimek
historyk, członek Towarzystwa Naukowego "Pruthenia", redaktor naczelny czasopisma "Masovia"


PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI KULTURALNYCH I INNYCH ORGANIZACJI

41. Kinga Raińska
zastępca dyrektora Muzeum Warmii i Mazur ds. muzealnych

42. Sebastian Mierzyński
historyk, pisarz, dziennikarz, popularyzator historii, pracownik Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

43. Andrzej Marcinkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

44. Krzysztof Dąbkowski
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

45.Mariusz Sieniewicz
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, pisarz, felietonista

46. Iwona Łazicka-Pawlak
dyrektor Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, członkini zarządu stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa “Borussia”

47. Jarosław Kowalski
p.o. dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

48. Zbigniew Brzoza
Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

49. hm. Małgorzata Siergiej
Przewodnicząca Obwodu Warmińsko-Mazurskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej


PRZEDSTAWICIELE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ I INSTYTUCJI NIEMIECKO-POLSKICH

50. dr n. med. Łukasz Cichocki
Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego

51. Henryk Hoch
Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie

52. Krystyna Płocharska
Przewodnicząca Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej


PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZEŃ LOKALNYCH

53. Marian Jurak
prezes Warmińsko-Mazurskiego oddziału PTTK, regionalista, popularyzator historii

54. Bogdan Bachmura
działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia „Święta Warmia”, redaktor portalu „Debata”, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

55. Rafał Bętkowski
regionalista, muzealnik, pomysłodawca Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie, wiceprezes Stowarzyszenia „Święta Warmia"

56. Rafał Szczepański
prezes Stowarzyszenia Miłośników Południowej Warmii “Kocham Pluski”, wydawca strony “Miłośnicy Plusk”, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego

57. lek. Bartłomiej Biedziuk
Przewodniczący Stowarzyszenia “Forum Rozwoju Olsztyna”

58. Maria Dzieciątek
prezes Towarzystwa Miłośników Olsztyna


DZIENNIKARZE, PISARZE I DZIAŁACZE SPOŁECZNI

59. ks. kan. Ireneusz Stanisław Bruski
Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członek zarządu Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza

60. red. Marek Książek
Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

61. Marek Barański
dziennikarz, krytyk literacki, popularyzator historii regionu, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

62. ks. red. Jan Rosłan 
redaktor naczelny tygodnika „Debata”, redaktor naczelny “Posłańca Warmińskiego” w latach 1999-2007

63. red. Adam Socha
dziennikarz, popularyzator historii, informujący o problemie przekłamania tablicy na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul. Baczewskiego w Olsztynie

64. dr Mariusz Korejwo
dziennikarz, kierownik I Oddziału Nadzoru Archiwalnego Archiwum Państwowego w Olsztynie

65. red. Andrzej Dramiński
radca prawny, dziennikarz, popularyzator historii, redaktor Radio UWM FM

66. red. Mirosław Sochacki
dziennikarz Radio Olsztyn, informujący o problemie przekłamania tablicy na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul. Baczewskiego w Olsztynie

67. red. Anna Minkiewicz-Zaremba
dziennikarz Radio Olsztyn

68. red. Robert Lesiński
dziennikarz Radio Olsztyn, popularyzator historii

69. Władysław Katarzyński 
dziennikarz, pisarz, prozaik

70. Magdalena Bukowiecka
dziennikarz Gazety Olsztyńskiej, popularyzator historii

71. red. Ewa Mazgal
dziennikarz Gazety Olsztyńskiej, informująca o wydarzeniach związanych z upamiętnieniem historii Kortowa

72. Kazimierz Brakoniecki
poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, współzałożyciel Wspólnoty Kulturowej “Borussia” w Olsztynie

73. Edward Cyfus
regionalista, popularyzator kultury Warmii, pisarz

74. Ryszard Popławski
działacz społeczny, regionalista, popularyzator historii regionu

75. Paweł Jaszczuk
pisarz, prozaik, Członek Zarządu Związku Literatów Polskich - oddziału w Olsztynie, autor powieści związanej z Kortowem

76. Marcin Cielecki
pisarz, poeta, eseista, działający na rzecz upamiętnienia historii Kortowa, nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie

77. Tomasz Białkowski
pisarz, prozaik, popularyzator historii

78. Włodzimierz Kowalewski
pisarz, krytyk literacki, nauczyciel, przyjaciel Stanisława Piechockiego, autora książki “Czyściec zwany Kortau”.


ŚWIADKOWIE HISTORII I OSOBY PROMUJĄCE HISTORIĘ KORTOWA

79. Jacek Adamas
artysta, rzeźbiarz, były członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa piszący o konieczności pogłębienia badań nt. historii Kortowa

80. Zofia Jurczyk
świadek historii promująca historię Kortowa, pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

81. Klemens Baranowski
świadek historii, nauczyciel, pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

82. Wojciech Korsak
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Kortowo, jeden z pomysłodawców postawienia lapidarium w Kortowie

83. Marlena Gajewska
inicjatorka akcji społecznej “Rzeź w Kortowie” na rzecz upamiętnienia ofiar wydarzeń w Kortowie

84. Michał Biedziuk
członek stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia", popularyzator historii Kortowa

85. Marcel Fischer
świadek historii


Tutaj w wersji PDF

Czytaj dalej