W badaniu wzięło udział 325 studentów UWM. Jedynie 83 z nich odpowiedziało, że wie, czym była “Akcja T4”, a aż 232 nie!
Studenci UWM o inicjatywie upamiętnienia
W ramach naszej inicjatywy latem 2020 przeprowadziliśmy wśród studentów i pracowników UWM internetową ankietę, w której zapytaliśmy ich o znajomość tej historii oraz poprosiliśmy o ustosunkowanie się do pomysłu upamiętnienia. Wyniki nas bardzo zaskoczyły! Zaledwie 25% badanych studentów UWM wiedziała, co to była Akcja T4 i kto padł jej ofiarą. Z kolei 92% ankietowanych studentów stwierdziło, że ścieżka edukacyjna w Kortowie byłaby dobrym pomysłem. Wyniki przedstawiliśmy Rektorowi UWM.
W badaniu wzięło udział 325 studentów UWM. Jedynie 83 z nich odpowiedziało, że wie, czym była “Akcja T4”, a aż 232 nie!
Pierwsze pytanie dotyczyło relacji względem uczelni.

Na zdjęciu: W badaniu wzięło udział 325 studentów UWM. Jedynie 83 z nich odpowiedziało, że wie, czym była “Akcja T4”, a aż 232 nie!

Dane zbieraliśmy od 10 czerwca do 1 września 2020 r. poprzez ankietę internetową. W badaniu wzięli udział nie tylko studenci (325 osób), ale także absolwenci UWM (100 osób) i pracownicy UWM (19 osób). Były też osoby niezwiązane z UWM, jak na przykład mieszkańcy Olsztyna. W związku z tym podzieliliśmy wyniki według grup: (1) studenci, (2) absolwenci i byli studenci, (3) pozostali, w tym przede wszystkim pracownicy i byli pracownicy uczelni.

W ankiecie pytaliśmy najpierw o subiektywną ocenę wiedzy o historii Kortau (w skali od 1 do 6), następnie o to, czy wiedzą jaką funkcję pełniło Kortowo przed wojną, co to jest Akcja T4 i czy w ogóle o niej słyszeli. Osoby, które twierdziły, że wiedzą, co było w Kortowie przed wojną miały dodatkowe pytanie, w którym pytaliśmy o to, jak poznawali Kortau - z książek, z internetu, gazet, od kolegów itd. Badani mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi. Pierwsze pytanie dotyczyło relacji względem uczelni.
Na zdjęciu: Pierwsze pytanie dotyczyło relacji względem uczelni.

Wyniki zrobiły na nas wrażenie. Spodziewaliśmy się, że wiedza u studentów i absolwentów UWM może być niewielka, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Niemal 75% studentów nie wie czym była Akcja T4 i kto padł jej ofiarą. Jedynie 60% słyszało, co stało w Kortowie przed uczelnią. Studenci o historii Kortau najczęściej dowiadywali się z internetu, od znajomych czy z książek (najpewniej z książki Stanisława Piechockiego). 88% badanych studentów stwierdziło, że wątek przeszłości Kortowa jest poruszany przez uczelnię w za małym stopniu i powinien być poruszany częściej. Na ten problem zwracali nawet pracownicy uczelni! 

To co nas jednak najbardziej zaskoczyło, to zainteresowanie i pozytywny odzew. Aż 92% studentów poparła pomysł ścieżki edukacyjnej, a ponad 70% rozważyłoby uczęszczanie na fakultatywny wykład poświęcony tej historii, gdyby istniała taka możliwość. Wiele studentów zostawiło nam kontakt do siebie, byśmy mogli wysłać im wyniki. Dzielili się też kreatywnymi i ciekawymi pomysłami, identyfikowali problem z poznawaniem historii Kortau (brak jednolitego i rzetelnego źródła wiedzy, co zniechęca do zgłębiania i poznawania). Pomysły studentów obejmowały m.in. tablice interaktywne, kody QR w różnych przestrzeniach, audycje w radio UWM FM, strony internetowe, dzień pamięci, spacer z przewodnikiem.
Na zdjęciu: Poparcie studentów dla utworzenia ścieżki edukacyjnej na kampusie. Pytanie brzmiało: Czy był(a)by Pani/Pan za upamiętnieniem historii Kortowa w formie ścieżki edukacyjnej (tj. kilkoma tablicami w kluczowych miejscach, które informowałyby o przeszłości Kortowa sprzed czasów uniwersyteckich)?

Na koniec zacytujemy podsumowanie z naszego raportu, który przedłożyliśmy Rektorowi UWM:

Reasumując, badani studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego są zainteresowani ciekawą i trudną historią kortowskiego zakładu dla umysłowo chorych. Z wielu przyczyn, takich jak trudny dostęp, nieprawdziwe informacje w materiałach i brak skutecznych działań ze strony władz uczelni, wiedzą na ten temat niewiele. Szansą na naprawienie tej sytuacji jest idący prosto z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jasny, oparty na rzetelnych źródłach przekaz w formie ścieżki edukacyjnej, fakultatywnego wykładu, czy każdej innej formie – byle przystępnej i dostępnej dla każdego studenta.

Z 30-stronicowym opracowaniem wyników ankiety można zapoznać się TUTAJ.

Czytaj dalej