Spotkanie w Domu Mendelsohna "Kortau. W granicach pamięci czy na peryferiach zapomnienia?"
Dnia 12 listopada 2022 r. mieliśmy zaszczyt wystapić w ramach festiwalu Mendelsohna, wygłaszając prelekcję pt. "Kortau. W granicach pamięci czy na peryferiach zapomnienia?". Spotkanie miało miejsce w zabytkowej Bet Taharze przy ul. Zyndrama z Maszkowic, gdzie tłumnie zebrali się wszyscy, którym przeszłość Kortowa nie jest obojętna. 
Na zdjęciu: początek prelekcji, fot. A. Piedziewicz ze strony radioolosztyn.pl.

Po krótkiej prezentacji najważniejszych i zarazem najtragiczniejszych epizodów z historii Kortau, a więc akcji T-4 oraz sowieckiego pogromu, próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie; dlaczego tak trudno o godne upamiętnienie tych wydarzeń? Co jest takiego w Kortau, że jednocześnie odstrasza, ale i niezmiernie fascynuje? Jak w tym wszystkim nie zagubić należnej ofiarom pamięci? To ostatnie było dla nas szczególnie ważne. Dzięki książce pod redakcją Borisa Böhma – dyrektora Miejsca Pamięci Pirna-Sonnenstein – udało nam się dokładnie opisać losy niektórych pacjentów Kortau. W dyskusji towarzyszło nam dwoje ekspertów: Dr Magdalena Sacha, kulturoznawczyni z UG, która jako pierwsza zbadała problem nie-pamięci i nie-miejsca związany z Kortowem oraz Marcin Cielecki – pisarz, obierający wielokrotnie Kortau za punkt wyjścia dla swej lietrackiej twórczości.

Na zdjęciu: spacer tematyczny po Kortowie. Fot. M. Janicki.

W wystąpieniu posiłkowaliśmy się również filozoficzną myślą Paula Ricoeura Michela Foucaulta, co pomogło wejrzeć nam głębiej w fenomen miejsca pamięci oraz mechanizmy wykluczania osób chorych psychicznie z dyskursu. Nie zabrakło także miejsca na ożywione dyskusje z uczestnikami.

Następnie odbył się jeszcze spacer tematyczny po Kortowie, orientujący nas w przestrzeni dawnego Kortau. Wydarzenie zakończyła krótka modlitwa w lapidarium, poprowadzona przez Ks. dr. Irenusza Bruskiego. Modliliśmy się w intencji wszystkich, którzy w Kortau znaleźli ziemski kres swej wędrówki. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy jeszcze raz podziękować fundacji Borussia na czele z Panią Prezes Kornelią Kurowską za okazane zaufanie i możliwość zaprezentowania się podczas tego wyjątkowego festiwalu Ericha Mendelsohna. Był to dla nas cenny czas wymiany myśli, doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i wytyczania kolejnych kierunków działań. Miło było zobaczyć wśród uczestników wielu sygnatariuszy naszej inicjatywy z 2020 r. Cieszymy się, że i to minione spotkanie było jej owocem. 
Niech pamięć o Kortau się szerzy i trwa!

Więcej zdjęć w galerii u dołu. Fot. M. Janicki 

Czytaj dalej

Więcej