1378 – 1880
Folwark

Kortowo w obrębie Olsztyna, własność Rarkowskiego, ślady cegielni...