Od lewej: Kacper Kozłowski, Michał Woźnica i Michał Zarecki

O nas

Jesteśmy grupą studentów różnych uczelni, ale pochodzących z Olsztyna, którzy podejmują wysiłki w celu godnego upamiętnienia ofiar akcji T-4 przeprowadzanej w czasie II WŚ w 

szpitalu w Kortowie

oraz pomordowanych w czasie sowieckiego „wyzwolenia”. Naszą dewizą są słowa Roberta Spaemanna: „Każda teraźniejszość jest przeszłością przyszłej teraźniejszości”. Upamiętnienie historii Kortowa jest dla nas obowiązkiem wobec ofiar i długiem pamięci regionalnej.

Inicjatywa Upamiętnienia

8 września 2020 r. jako grupa nieformalna „Upamiętnienia dla Kortau” złożyliśmy na ręce Jego Magnificencji prof. Jerzego Przyborowskiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie list otwarty z prośbą o upamiętnienie tragicznej przeszłości Kortowa i wszystkich ofiar, które tutaj zginęły. Pod inicjatywą podpisało się ponad 80 sygnatariuszy – osoby ważne dla regionu, władze krajowe i lokalne, historycy, duchowni, ludzie kultury i nauki, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, a także stowarzyszenia oraz instytucje dbające o pamięć takich miejsc. Do listu dołączyliśmy również wyniki ankiety na temat stanu wiedzy o przeszłości Kortowa. 27 października 2020 r. Senat UWM przyjął pozytywne stanowisko w sprawie upamiętnienia, ustanawiając 1 czerwca Dniem Pamięci Ofiar

Kortau

. Ze wszystkimi dokumentami mogą Państwo zapoznać się poniżej.

Aktualności

Więcej