1933-1939
Program sterylizacji

O traktowaniu chorych psychicznie w historii, ideologiczne podstawy zagłady, narodziny zła w Prusach Wschodnich, sterylizacja chorych umysłowo w Kortau...