1880-1900
Zakład

Budowa i otwarcie zakładu, jego wyposażenie. Kortau względem pozostałych zakładów...