1941-1945
Lazaret

Szpital wojenny w Kortau, „eutanazja na dziko”, eksperymenty w Kortau...