1901-1933
Rozwój

Złota era zakładu, Kortau na tle przemian w psychiatrii, Kortau podczas I wojny światowej...