2020
Upamiętnienie

Lapidarium, nasza inicjatywa, dzień pamięci, fakultet, tablica informacyjna...

Upamiętnienie dla Kortau

Tak zawiła i trudna historia kortowskiego zakładu psychiatrycznego po dziś dzień nie ma w Kortowie fizycznego upamiętnienia. Dzięki naszemu apelowi Senat UWM przyjął stanowisko, w którym ustanowiono dzień pamięci, fakultatywny wykład oraz zadecydowano o postawieniu tablicy informacyjnej.
Czytaj więcej

Studenci UWM o inicjatywie upamiętnienia

W ramach naszej inicjatywy latem 2020 przeprowadziliśmy wśród studentów i pracowników UWM internetową ankietę, w której zapytaliśmy ich o znajomość tej historii oraz poprosiliśmy o ustosunkowanie się do pomysłu upamiętnienia. Wyniki nas bardzo zaskoczyły! Zaledwie 25% badanych studentów UWM wiedziała, co to była Akcja T4 i kto padł jej ofiarą. Z kolei 92% ankietowanych studentów stwierdziło, że ścieżka edukacyjna w Kortowie byłaby dobrym pomysłem. Wyniki przedstawiliśmy Rektorowi UWM.
Czytaj więcej

List otwarty

Mając za sobą poparcie studentów oraz mieszkańców Olsztyna, poświadczone wynikami sporządzonej przez nas ankiety, a także podpisy olsztyńskich osób ważnych dla rozwoju kultury i tożsamości naszej Małej Ojczyzny, apelujemy o utworzenie na terenie kampusu ścieżki edukacyjnej na temat tragicznej historii kortowskiego zakładu dla osób umysłowo chorych, z tablicami w kluczowych dla tych wydarzeń miejscach. 
Czytaj więcej

Lista poparcia dla inicjatywy

My, niżej podpisani, popieramy inicjatywę utworzenia ścieżki edukacyjnej dotyczącej historii byłego zakładu leczniczo-opiekuńczego dla osób umysłowo chorych, położonego niegdyś na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z tablicami w kluczowych dla tej historii miejscach.  
Czytaj więcej
Więcej